Ozone cleans your motorcycle clothing!

Ozone power yeah!

Well, it doesn’t actually remove stains or make the white, white again like a washing detergent. But it does what most washing agents don’t do, it disinfects. Ozone kills almost everything which is remotely alive and has a protein or cellular wall around itself like viruses and bacteria. Don’t be scared off now. Ozone isn’t dangerous in these small, clothes cleaning, quantities.

 

How does Ozone do its job?

The chemical name is O3. Which basically means that it has three oxygen atoms form a Ozone-molecule and it would love to set one atom free and return to its O2 state. That’s why it reacts with bacteria and viruses and destroys their outer shell. The Ozone keeps on attacking the outer shell until the bacteria or virus breaks up and is no more! It neutralizes the smells that bacteria produce by reacting with that as well. It turns the smells into harmless and odourless CO2.

 

Can I produce Ozone myself?

ozone gas helmet cleaner with helmets inside.If you can rub two pieces of carpet really fast against each other you just might… It takes an electrical shock of about 10-20 KiloVolt to make Ozone molecules. So Keep rubbing! Ozone also occurs naturally in the air after a thunder storm. The smell that’s in the air after that is the Ozone you smell! This smell also lingers in your helmet for a few minutes before the Ozone has totally reacted with its environment.

Want to see a reasonable boring video about the process? Check it out here.

 

How do they clean my clothes with it?

I visited EKO-Motorwear in Belgium to find out the answer to that very question! They showed me how they do it!

EKO-motorwear shop helmetsFirst, you have to empty all your pockets and turn your gear inside out. This zo the Ozone-gas can reach every nook and cranny of your stinking, filthy, biker clothing. They put your stuff in a kind of incubator closet. Helmets face underside up and your clothes are hung loosely on a coat hanger. They initialize the procedure and during 15-20 minutes your clothes get drenched in Ozone gas. My jacket was so dirty I could even hear the killing happen as all the bacteria screamed in agony. It was heart breaking but it needed to be done.

In the meanwhile to forget the millions of little creatures I just sent into certain death. I checked out the rest of the shop and looked at some of the gazillion suits, helmets and other gear they have displayed at EKO-motorwear.

When it all was done I took my jacket and gave it a good smell. No more nasty smells just the Ozone 😀

Want to get your gear cleaned? Then visit the EKO-motorwear shop!

EKO-motowear logo black and white

 


Ozone power!

Oke, het maakt niet echt je motorkleding schoon zoals wasmiddel dat doet met vlekken en kleuren. Maar wat het wel doet is hetgeen wat de meeste wasmiddelen niet kunnen doen! Het desinfecteert je kleding en helm tot 99.9%. Ozone (Ozon gas) dood namelijk virussen en bacteriën door hun cellulaire of proteïne wanden af te breken. Wees niet bang Ozone is alleen schadelijk voor mensen in grote hoeveelheden! Niet in de hoeveelheden waarmee we kleding, auto’s, of helmen schoonmaken 😉

 

Hoe werkt Ozone?

De scheikundige naam van Ozon gas is O3. Dit is in feite een molecule wat bestaat uit 3 zuurstof atomen. Dit molecuul doet er alles aan om een van de drie atomen af te splitsen en zich om te zetten naar O2 (zuurstof). Daarom doodt Ozone ook bacteriën en virussen en verwijderd het nare geurtjes. De O3 moleculen blijven maar zuurstof atomen loslaten en deze hechten zich aan de atomen van de virussen, bacteriën en nare geur makers tot dat ze niet meer bestaan. Hierbij veranderen deze in het geurloze CO2 (koolstofdioxide) en dit wordt weer door de plantjes opgenomen.

 

Kan ik zelf Ozon gas maken?

ozone gas helmet cleaner with helmets inside.Je kan proberen twee stukken tapijt tegen elkaar aan te wrijven om zo 10-20 KiloVolt op te wekken. Want dat is er nodig om Ozon gas te maken. Dus blijf lekker wrijven!

Ozone komt ook voor in de natuur. Dit komt namelijk vrij bij een goede donderbui. Die karakteristieke geur die je dan in de lucht ruikt is het Ozon gas wat dan gevormd word. Deze geur blijft ook enigszins achter in je helm en kleding na een behandeling met Ozon gas.

Wil je een iet was saai filmpje zien over de vorming van Ozone? Klik dan HIER

 

Hoe doen ze dit dan?

Ik ging voor het beantwoorden van deze vraag naar EKO-motorwear in Kontich, België. Zij lieten mij zien hoe ze dit precies doen!

EKO-motorwear shop helmetsEerstens moet je al je spullen uit je zakken halen en je kleding binnenste buiten keren. Dit zodat het Ozone perfect bij alle hoeken en gaten komt waar nare geurtjes en bacteriën zich ophopen. Ze stoppen je kleding in een soort incubator kast en hier vloeit het gas in rond. De helmen leggen ze ondersteboven of op een rooster en je kleding hangen ze losjes op. Gedurende 15-20 minuten worden je kleren totaal in Ozon gas gedompeld. Mijn jas stonk zo hard dat ik gewoon alle bacteriën kon horen gillen mee dat ze werden vernietigd. Het was vreselijk om te horen dus ging ik maar even wat rondkijken in de shop van EKO-motowear.

Tussen de eindeloze rekken vol met jassen en broeken van leer en kunststof tot helmen en handschoenen, doofden eindelijk de geluiden van de bacteriën en was mijn geweten gesust.

Na dit alles pakte ik mijn jas een goed vast en nam een snuffelde eventjes her en der aan de jas. Geen nare geurtjes meer! Perfect 😉

Wil jij nou ook zo’n reiniging? Ga dan langs bij EKO-motorwear. Je kan er zelfs een lekker koud drankje halen voor een euro 😉

EKO-motowear logo black and white

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *