How to check the brake system visually.

Brake system check, visual aspects.

Brake system.

We all know that braking can come in handy some times. And we also know that the throttle is way more fun. But still we need to keep in mind that we need a good maintained braking system. The braking system on a typical if not all bikes contain the following:

  • Brake disk to dissipate heat and give friction to the pads to slow you down
  • Brake pads to grip the brake disk and keep the wheels from turning
  • Callipers to hold the brake assembly to the wheel
  • Brake lines to transport fluids to the pumps and pads to apply the force to the brake disk
  • Brake fluid.

These products all have a certain ‘life span’ so they need to be checked on different intervals. the callipers won’t be suffering so much but still could have some wear and tear. This is often checked by your preferred mechanic. But some things like the brake disk, brake pads and fluids need to be checked more often and also replaced more often. Here’s how to check your assembly!

 

Brake pads

Brake pad highlighted
the slot in the brake pad will tell you when it’s time to change the pads.

A typical brake pad had markings on the side of the contact area which rubs against the brake disk. These markings are the wear indicators and tell you when you are in need of a replacement. Depending on the way you ride your bike, a set of brake pads will last you between 15.000-20.000 kilometres (9000-14.000 miles). The minimum thickness of the brake pad is about 1 mm. When you hit this mark you need to replace them A.S.A.P. or else you risk damaging the brake disk or losing braking power.

 

Brake disks

Brake disk Vstrom
Brake disk needs to have at least 4mm of meat on it.

The brake disks are essential to slowing the bike down. The brake pads grip to the disks and apply

friction to stop your forward momentum. This creates heat and the brake disks are designed to dissipate this heat very effectively. This heat makes them expand and shrink after they cool down. This puts stress on the metal composite which they are made of.

That is why you should always check the disks for visible cracks and warps. Especially if you have been riding thru rain or washed your bike directly after driving it. Also the disk should not be less than 4 mm thick. Be sure to measure this on the surface where the brake pad grips the disk.

 

Brake fluid

This is de lifeblood of your braking system. It transfers the power from your hand- and footbrake to the brake pads. The brake fluid is a non-compressible liquid and is essential to braking. It has a high boiling point and is used to keep the bikes brakes lubricated and functional. When you do a lot of mounting riding and you need to brake a lot, the fluid could get hot and ‘spill over’ out of the spilling valve. This is a problem but just be sure to let it get replaced as soon as you are able.

With normal use the brake fluid should be changed every two to three years depending on how much you ride.

 

Maintenance

After you’ve done all the checks and found out that nothing is wrong with the system to the extent you can see. Then always use a little bit of brake cleaner to clean out your callipers, pads and disks to make sure they keep functioning in tip top shape.

FC moto logo
Get your brake cleaner here.

 


Remmen check, de visuele aspecten.

Zoals we allemaal weten zijn je remmen soms best handig. We weten ook dat het gas een stuk leuker is. Des al niet te min moeten we erg goed zorgen voor ons remsysteem op de motor. Een typisch remsysteem is opgebouwd uit de volgende elementen:

  • Remschijf welke grip geeft voor de remblokken om je te vertragen en om de hitte te verspreiden.
  • Remblokken welke de remschijf vastgrijpen en zo zorgen dat je wielen stoppen met draaien.
  • Remklauwen die alles bij elkaar houden.
  • Remleidingen die de remvloeistof verspreiden naar de verschillende delen van je remsysteem.
  • Remvloeistof, welke zorgt voor koeling en druk in de remmen.

Al deze elementen hebben een bepaalde levensduur en hebben dus de nodige check-ups nodig. De remklauwen zullen niet zoveel te lijden hebben maar kunnen ook slijten of te vies worden naar verloop van tijd. Meestal is het de monteur die dit voor je checkt tijdens je standaard beurten. Maar sommige dingen, zoals remschijven, remblokken en de remvloeistof,  moeten vaker vervangen worden. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je dit optisch kunt controleren.

 

Remblokken.

Brake pad highlighted
de inkeping in het remblok laat je zien wanneer deze vervangen moet worden.

De meeste remblokken hebben streepjes of kleine inkepingen in het materiaal. Deze inkepingen zijn speciaal ontworpen om ervoor te zorgen dat jij makkelijk kan zien hoever ze gesleten zijn. Afhankelijk van je rijstijl gaat een gemiddelde set remblokken zo’n 15.000 – 20.000 kilometer mee. De minimale dikte die de remblokken moeten hebben is 1 mm, of wanneer de markeringen weg gesleten zijn. Als je op dit punt terecht komt moet je de remblokken zo snel als mogelijk vervangen anders is er kans op beschadiging van de remschrijf en het verlies van remkracht. Ook kun je de remzuigers te ver naar buiten drukken waardoor ze gesteld moeten worden door.

 

Remschijf check

Brake disk Vstrom
De remschijf moet minstens 4 mm breedte hebben.

De remschijf is essentieel voor het vertragen van je motorfiets. Deze remblokken grijpen de remschijf en door frictie stopt je voorwaartse momentum. Dit creëert ook veel hitte en daarom is de remschijf gemaakt om deze hitte goed te verdelen en af te voeren. Deze hitte laat de remschijf echter wel uitzetten en weer inkrimpen als hij weer kouder wordt. Dit zet een hoop stress op het materiaal en kan ervoor zorgen dat er kleine scheurtjes ontstaan.

Daarom moet je om de zoveel tijd even kijken of je scheurtjes of andere oneffenheden ziet in of op je remschijven. Zeker als je in de regen hebt gereden of na het rijden meteen je motor hebt afgespoeld. Ook mag de dikte van de remschijf niet onder de 4 mm komen. Meet deze afstand wel op het loopvlak waar de remblokken daadwerkelijk aangrijpen.

 

Remvloeistof

De remvloeistof is het levensbloed van je remsysteem. Het brengt de kracht van je hand- en voetrem over naar je remschijven. Remvloeistof is een vloeistof welke niet in te comprimeren is en daarom brengt het goed kracht over net als andere hydraulische vloeistoffen. Remvloeistof heeft een hoog kookpunt en wordt ook gebruikt om je remsysteem te smeren en te koelen. Als je remvloeistof te heet word kan het  ‘overlopen’ omdat het te veel uitzet. Dit is geen probleem natuurlijk maar het moet wel snel weer bijgevuld worden gezien je remkracht gaat verliezen met minder vloeistof in de leidingen.

Met normaal gebruik hoeft de remvloeistof zo iedere twee tot drie jaar vervangen te worden om nog optimaal te werken. Dit is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van hoe veel je rijdt.

 

Onderhoud

Ben je klaar met de check? Dan is het tijd voor wat onderhoud. Gebruik een beetje remreiniger om te zorgen dat je remklauwen, rembokken en remschijf netjes soepel werken en mooi schoon blijven.

FC moto logo
Haal hier je remreiniger!

 


allroadmoto logo
Click to shop. use ‘vstromdiscount’ at checkout for 5% discount on everything.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *